Organisasjonsinfo:
E-post: post@reinsvollif.no
Org.nr: 983 420 672
Kontonummer: 2050.38.17803
Fakturaadresse: okonomi@reinsvollif.no
Daglig Leder: Tom Richard Wold dagligleder@reinsvollif.no

Besøksadresse

  • Frøsakerveien 25 (Idrettsparken)
  • Einervegen 7 (Idrettshallen/garderober)
    2840 Reinsvoll

Postadresse:
Postboks 35 (YX Reinsvoll)
2853 Reinsvoll

Sosiale medier:

 

Hovedstyret:

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Espen Syversen Send epost 41586868
Nestleder Lasse Rian Send epost 99574330
Økonomiansvarlig Kurt M.Huuse Send epost 91337882
Sekretær Randi Haakenstad Send epost 97032640
Styremedlem Espen Kværndal Send epost 95156418
Styremedlem Linn van Gilst Send epost 45611022
Leder Fotball Espen Syversen Send epost 41586868
Leder Ski Torild Svendsen Send epost 91852382
Leder Turn Tom Anders B.Pedersen Send epost 91386162

Roller og funksjoner:

Tittel Navn E-post Telefon
Daglig Leder RIF Tom Richard Wold Send epost 47849758
Barneidrettsansvarlig Per Haavard Isachsen Send epost 91737740
Ansv. politiattester Kurt M.Huuse Send epost 91337882
IT/Spond Ansvarlig Martin Brennengen Send epost 47386306
Anleggsleder Espen Kværndal Send epost 95156418