Reinsvoll Idrettshall ble åpnet i august 2019 og huser en fullverdig håndballhall som kan deles i 3 aktivitetsflater i tilegg er det 3 garderober, 2 dommergarderober, flere lager, hoppegrop for turn, kafeteria, kiosk og klubbrom for Reinsvoll Idrettsforening.

Det er Vestre Toten Kommune som administrerer utleie av idrettshallen. For medlemmer av foreningen skal booking av idrettshallen skje via post@reinsvollif.no Det er stort press på ledige tider i vinterhalvåret og kjernetiden fra 16-20 er forbeholdt innendørsidretter. De yngste fra 6-12 år blir prioritert først.

Kalender Reinsvoll Idrettshall finnes her