I bildet over:
Øverst f.v.: Tom Hansen, Trond Eriks Sivesindtajet, Tom Anders Bakke Pedersen, Nederst f.v.: Linn van Gilst og Maritza Stensrud
Ikke tilstede: Marthe Solhaug (sekretær)

Styret i Reinsvoll IF Turn jobber aktivt for at utøvere, trenere og foresatte skal trives hos oss. Målene våre er å profesjonalisere alle leddene i klubben. Det er viktig for oss og alltid ha en god dialog meg foresatte og de rundt klubben. Vi er aldri lenger enn en telefon unna! For å nå målene våre så møtes vi månedlig på styremøter i tillegg til den daglige driften. 

 

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Tom Anders Bakke Pedersen Send e-post 913 86 162
Nestleder Maritza Stensrud Send e-post 995 96 540
Sekretær Marthe Solhaug Send e-post 995 48 274
Økonomiansvarlig Trond Erik Sivesindtajet Send e-post 990 20 592
Utstyrsansvarlig Tom Hansen Send e-post 932 60 232
Trenerkontakt Linn van Gilst Send e-post 917 37 740