Styret i Reinsvoll IF Turn jobber aktivt for at utøvere, trenere og foresatte skal trives hos oss. Målene våre er å profesjonalisere alle leddene i klubben. Det er viktig for oss og alltid ha en god dialog meg foresatte og de rundt klubben. Vi er aldri lenger enn en telefon unna! For å nå målene våre så møtes vi månedlig på styremøter i tillegg til den daglige driften. 

 

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Tom Anders Bakke Pedersen Send e-post 913 86 162
Nestleder Guro Elverum Send e-post 906 27 036
Sekretær Veronica Sofienlund-Tveit Send e-post 478 37 201
Økonomiansvarlig Gry Trønnes Send e-post 476 58 187
Utstyrsansvarlig Morten Holte Evensen Send e-post 902 50 850
Styremedlem Kari Anne Martinsen Kaset Send e-post 930 22 614
Trenerkontakt Gjertrud Friis Kollandsrud Send e-post 950 66 848
Trenerkontakt Linn van Gilst Send e-post 456 11 022