Styret i Reinsvoll IF Turn jobber aktivt for at utøvere, trenere og foresatte skal trives hos oss. Målene våre er å profesjonalisere alle leddene i klubben. Det er viktig for oss og alltid ha en god dialog meg foresatte og de rundt klubben. Vi er aldri lenger enn en telefon unna! For å nå målene våre så møtes vi månedlig på styremøter i tillegg til den daglige driften. 

 

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Tom Anders Bakke Pedersen Send e-post 913 86 162
Nestleder Maritza Stensrud Send e-post 995 96 540
Sekretær Veronica Sofienlund-Tveit Send e-post 478 37 201
Økonomiansvarlig Trond Erik Sivesindtajet Send e-post 990 20 592
Utstyrsansvarlig Morten Holte Evensen Send e-post 902 50 850
Styremedlem Kari Anne Martinsen Kaset Send e-post 930 22 614
Trenerkontakt Linn van Gilst Send e-post 456 11 022