Linn van Gilst
TrenerkontaktLinn Dalheim
Hovedtrener, konkurranse, junior og frittstående

 

Christine Bekkedal Moen
Junior, konkurranse

 

Linde Sivesindtajet
Rekrutt

 

Kristoffer Bakke Pedersen
Rekrutt

 

Theodor Unneberg
Rekrutt