Turngruppa har ca 65 aktive turnere og 5 utdannende trenere. Turngruppa har som formål å gi barn og unge på Reinsvoll et aktivitetstilbud innen turn, for å utvikle vesentlige fysiske ferdigheter,samt gi muligheter til å konkurrere med andre barn og unge. Alle skal delta og ha det morro. Dette er et populært tilbud for barn og unge fra alderen 3-18 år, og det med stor deltagelse både fra Reinsvoll, Raufoss og andre nabogrender.

Vi samarbeider også veldig godt sammen med Raufoss Turn. Det er fordelt inn i forskjellige partier . Lekegruppe, massepartier, aspirant, gutteparti, rekrutt, junior, frittstående og konkurranseparti. Vi deltar på ulike stevner i Innlandet, barnekretsturnstevnet, Granspretten, KM osv.

Vi trener i ny flott hall på Reinsvoll. Der har vi egen hoppegrop og ellers bra med turnutstyr. Bl.a. egen stortrampoline!