Her finner du oversikt over gjeldene retningslinjer for RIF
(Oppdatert 19.01.2022)

Koronaansvarlige i RIF Fotball:
Espen Syversen 41586868
Kjersti Fremstad 47305713

Dagens retningslinjer fra regjeringen ble justert på pressekonferansen 13.01. Med bakgrunn i dette innfører Reinsvoll IF fra Fredag 14.januar følgende regler for alle våre lag/samarbeidslag.

Utendørs trening:
 • Alle kan trene med fullkontakt der det er nødvendig.
 • Alle skal være registrert for trening i Spond for smittesporing. 

Innendørs trening:

 • Barn og ungdom til og med 20år kan trene med fullkontakt, Voksne må forholde seg til 1 meters regelen.
 • Alle skal være registrert for trening i Spond for smittesporing.
 • Alle garderober er stengt.
 • Alle over 15år bruker munnbind inn og ut av anlegget.
 • Publikum har ikke adgang til anlegget inntil ny beskjed blir gitt.
 • Ikke oppsamling av personer i “venteområdet” sammen med andre lag - Spre dere og hold avstand.
 • Ingen skal ut på banen før foregående lag er ferdig og har gått av banen.
 • Det anbefales grupper på maks 20 stk med mindre alle er fra samme kohort i skole eller barnehage.
 • For alle lag til og med 20år kan det gjennomføres kamper. Ikke tillatt for voksne pr.tid

Spesielle regler for Raufoss Storhall. 

 • Inngang via hovedinngangen.
 • Utgang via dør ved porten.

Arrangementer:

Innendørs:

 • Uten faste tilviste plasser maks 30 personer, Løse stoler er ikke faste (Typisk spillermøte/klubbdommerkurs etc)
 • Med faste tilviste plasser, typisk tribune med fastskrudde stoler. Maks 200 personer
 • Munnbindpåbud for publikum der man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organisert fritidsaktiviteter som samler barn og ungdom under 20år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer cuper o.l
 • Utøvere og evt. støttepersonell ved innendørs offentlige arrangementer hvor barn og ungdom under 20år utøver aktivitet regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede.
 • Det er unntak fra avstandskravet for barn og unge under 20år på innendørs arrangementer.  

Utendørs:

 • Uten faste tilviste plasser, maks 200 personer.
 • Med faste tilviste plasser, maks 3 x 200 personer med min 2meters avstand mellom gruppene.
 • Anbefaling om mundbind blant publikum
 • Utendørs arrangementer for barn og ungdom under 20år kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne (Trenere, ledere, foreldre)
 • Dersom det er flere en 100 personer tilstede skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toaletter.

Hva gjør vi ved kjent smitte i laget?

 • Vi vil at man alltid skal ha som utgangspunkt at man stopper den neste økta slik at man kan skaffe seg oversikt. Kan man innen kort tid konstatere at økta trygt kan gjennomføres så kan den gjennomføres.
 • Skaff en oversikt over hvem som var på sist berørte treningsøkt. (Spillere og trenere)
 • Kontakt alltid koronagruppen i RIF ved Espen Syversen eller Kjersti Fremstad ved kjent smitte i ditt lag.
 • Har man vært i nærkontakt skal man minimum ha en negativ hurtigtest før man kan gjenoppta trening. Blir man kontaktet av smittesporingsteamet skal deres retningslinjer for testing og karantene følges. 
 • Link til Regjeringens side