Dette er Reinsvoll IF Fotball

Fakta om oss:
Reinsvoll IF Fotball er en breddeklubb med fokus på inkludering og godt miljø. Vår visjon og overordnede mål er å skape fotballglede for alle. Dette gjør vi gjennom lek, morro og organisert trening med mening, kamptilbud for aktive i alderen 6 til 19 år samt voksentilbud i form av seniorfotball. Våre verdier som vi jobber etter hver dag både på og utenfor banen som medlem av RIF Fotball er R – Respekt, I – Inkludering, F – Folkelighet.

Vi er den nest største fotballklubben i Vestre Toten Kommune med ca 200 aktive og tillitsvalgte, (over 300 i idrettslaget totalt) i tillegg til at vi administrerer alle ungdomslagene fra 12-19år i godt samarbeid med Bøverbru IL og Eina SK. Dette samarbeidet kalles BER Fotball. Vi har derfor et betydelig ansvar for den totale aktiviteten i kommunen. Gjennom sesongen har vi god dialog med fotballkretsen, Raufoss Fotball og kommunen for å legge til rette for best mulig aktivitet for alle.

Hvor foregår vår aktivitet?
Reinsvoll Idrettspark er tilholdssted for vår aktivitet med eget klubblokale, lager og garderober i tilknytning til idrettshallen. De siste årene har det blitt investert ca 12 millioner i parken med bla. ny 3er, 5er og 11er kunstgressbaner med flomlys, ny kiosk og garasje. I tilegg kan vi benytte Åklevoll gressbane samt baner på Bøverbru og Eina ved behov.
Ingen av våre kunstgressbaner holdes åpne vinterstid. Våre barnelag trener derfor i Reinsvoll Idrettshall og våre ungdom/seniorlag i Raufoss Storhall.

Styret og administrasjon i fotballgruppa 2021
Det er mange flinke og engasjerte personer som hver uke er på ballen for å gi våre medlemmer et så godt tilbud som mulig. Vi ønsker alltid flere velkommen, så om du brenner for noe så ikke nøl med å ta kontakt! 

Fotballstyret:


Espen Syversen
Styreleder
41586868
Send mail

Tittel Navn E-post Telefon
Nestleder Kjersti Fremstad Send mail 47305713
Sekretær Bjørn Strande Send mail 48075483
Økonomiansvarlig Hilde Syversen Send mail 90890279
Styremedlem Lars Ludvigsen Send mail 45600306
Styremedlem Petter Lund Send mail 98215305
Styremedlem Amund Linnerud Skogen Send mail 94039910

Klubbroller og funksjoner:


Anders Mork Limmesand
Sportslig Leder Barn/Ungdom
92414422
Send mail

Tittel Navn E-post Telefon
Fakturaer, kvitteringer etc. Hilde Syversen okonomi@reinsvolliffotball.no 90890279
FIKS / Min Fotball ansvarlig Bjørn Strande Send mail 48075483
Lagspåmelding /Overganger Bjørn Strande Send mail 48075483
Banekalenderansvarlig Lars Ludvigsen Send mail 45600306
Booking Reinsvollhallen/ ØTIP. Espen Syversen Send mail 41586868
Booking Raufoss Storhall Tommy G. Svendsen Send mail 99621354
Materiellforvalter RIF Espen Kaldal Send mail 91101991
Matriellforvalter BIL/BER Fotball Ove Rogne Send mail 92013884
Spond ansvarlig Martin Brennengen Send mail 47386306
Jentefotballansvarlig Marita Nilsen Thorsrud Send mail 41658496
Dommeransvarlig RIF Andrè Solheim   91874150
Dommeransvarlig BIL Svein Tore Amlien   41231707
Trenerveileder 1 Jørn Dragerengen    
Trenerveileder 2 Jesper S. Hansen    
Fair Play ansvarlig Petter Lund Send mail 98215305
Kioskansvarlig Gry Trønnes Send mail 47658187
Rekruttering/Politiattest  Kjersti Fremstad Send mail 47305713

Medlemssystem.
Reinsvoll IF benytter medlems- og kommunikasjonssystemet Spond for alle sine medlemmer og grupper. Alle spillere (foreldre) må laste ned og registrere en bruker i Spond appen fra Appstore eller Google play. Når dette er gjort trykker man på knappen Bli medlem hos oss på vår hjemmeside og følger instruksene i vårt innmeldingsskjema. Slik får man tilgang til sitt lags Spondgruppe for påmelding til treninger og kamper, info fra klubb og trenere samt betaling av trenings-og medlemsavgifter.

Hva koster det?
Medlemskontigent:
Reinsvoll IF har i overkant av 300 medlemmer og består av hovedlaget, fotball, ski, turn samt herre/dametrim. Medlemsavgiften er inngangsbilletten for å delta på aktiviteter i idrettslaget. Alle ledere, trenere og utøvere i Reinsvoll IF anses som medlemmer. I medlemsavgiften ligger også forsikring for barn mellom 6-12år. Er man medlem av klubben er man medlem av Norges Idrettsforbund. Det er derfor viktig å betale medlemsavgift for barna slik at de er forsikret i aktiviteten sin. Les mer om medlemskap her

Treningsavgift: (Lag driftet av Reinsvoll IF Fotball)
I løpet av et fotballår har vi helt nødvendige inntekter fra dugnader, sponsorer og støtteordninger for å kunne drifte og utvikle klubben. Vi forsøker å holde kostnadene så moderate som mulig for alle aktive og jobber ut fra selvkostprinsippet ovenfor alle lagene våre. Det betyr at økonomien til hvert lag skal gå i null. Vi setter hvert år opp et lagsbudsjett for å sikre at kostnader og utgifter er reelle. En av de viktigste inntektene for å klare dette, kommer fra treningsavgifter som alle aktive må betale, uansett alder.
Alle treningsavgifter blir fakturert via vårt medlemssystem Spond. Et faktureringsgebyr vil komme som tillegg da Spond tar dette ved fakturering.
Treningsavgifter bidrar til å dekke utgifter vi har til lagene, slik som:

 • Påmeldingsavgifter for lag i seriespill.
 • Dommerregninger.
 • Treningsutstyr og kamputstyr til lagene (f.eks drakter, kjegler, vester, medisinsk utstyr)
 • Deltakelse på cuper.
 • Lagsforsikring. (Gjelder kun ungdom/seniorlagene – yngres er ink. i medlemsavgift)
 • Trenerlogistikk.
 • Leie av treningstid i Reinsvoll Idrettshall og kunstgress i Raufoss Storhall (m.fl)
Lag Treningsavgifter 2023 Antall fakturaer
J/G 5-6 Gratis tilbud til lekegruppe første året 0
J/G 7 600kr (1 idrettshallen økt) 1
J/G 8 800kr (1 Idrettshallen økt) 1
J/G9 900kr (1 kunstgress økt) 1
J10 1300kr (1 Kunstgress økt + 1 idrettshallen 1
G10 1600kr (2 Kunstgress økter) 2
G12 1800kr (2 kunstgress økter) 2
J14 3000kr (2 kunstgress økt + 1 idrettshallen) 2
G14 3000kr (2 kunstgress økter + 1 Idrettshallen) 2
G16 3500kr (2 kunstgress økter + 1 Idrettshallen) 2
Senior 2 4500kr (2 kunstgress økter + 1 Idrettshallen) 3
Senior 1 6500kr (2 kunstgress økter + 1 Idrettshallen) 4

*Treningsavgifter vil hvert år kunne bli justert etter en gjennomgang av lagsbudsjett og behov.

Trenings- og kamputstyr:
Alle spillere i klubben må sørge for eget kamp og treningstøy i form av minimum leggskinner, shorts og strømper. Klubben deler ut drakter til utlån som skal samles inn etter sesongen av lagleder/trener på hvert lag. Yngres lag bruker blå shorts/strømper, mens BER ungdomslag benytter svarte strømper og hvite shortser.
Reinsvoll IF Fotball har avtale med Sport1 Raufoss om klubbtøy og alle som er medlem får ekstra rabatt om man oppgir at man spiller i klubben.

Deltagelse på cuper:
6- 9 år: Inntil kr. 2000,- pr. gruppe (eks. J8)
10-12 år: Inntil kr. 1000,- pr. lag (eks. G/J12 stiller 3 lag i en cup- utløser kr. 3000,- i støtte fra klubb)
13-19 år: Inntil kr. 2000,- pr. lag (eks. G/J16 stiller 2 lag i en cup- utløser kr. 4000,- i støtte fra klubb)

Ut over dette må det enkelte lags cupdeltagelse, dekkes av laget selv enten ved innbetaling fra spillere eller ved dugnadsinntekter til laget.

Avslutninger:
6-12år
Etter at alle kamper er ferdig på høsten holder fotballgruppa en felles avslutning med premieutdeling og pølser/drikke til alle barna. Avslutninger og sosialetiltak utover dette må dekkes av laget selv enten ved innbetaling fra spillere eller ved dugnadsinntekter til laget. Pga. kostnadsnivå oppfordres det til å benytte f.eks pølser isteden for pizza ved sosiale tiltak.

13-19år
Alle lagene i ungdomsavdelingen får dekket kr 2000 av klubben til egen avslutning etter sesongen. Avslutninger og sosialetiltak utover dette må dekkes av laget selv enten ved innbetaling fra spillere eller ved dugnadsinntekter til laget. Pga. kostnadsnivå oppfordres det til å benytte f.eks pølser isteden for pizza ved sosiale tiltak.   

Hva gjør jeg ved skade?
Alle aktive spillere, trenere og dommere som har betalt medlemskap for sin klubb er forsikret enten gjennom NIF (6-12år) eller via lagsforsikring (13år-senior) Om en skade oppstår er det viktig å melde dette via Idrettshelse.no Dette gjøres av medlemmet selv og ikke klubben da helse og behandling er en personlig sak. Om det er behov for en bekreftelse på at medlemmet var aktiv i kamp/trening i skadeøyeblikket kan lagleder/trener ordne dette. På forsiden er det også en egen hurtigknapp som heter "Melde inn en idrettskade?" Denne tar deg også til Idrettshelse.no

Overganger
Fra fylte 13år kan man melde overgang mellom klubber. I de tilfeller det er behov for dette må utfylt og signert overgangsskjema i PDF fylles ut og sendes på mail til vår FIKS/Overgangsansvarlig Bjørn Strande (bstr3@online.no) Det koster 400kr for ungdom og 600kr for senior i overgangsgebyr som klubben betaler, derfor ber vi om at man er sikker på at spiller vil delta aktivt før man sender inn overgangsskjema. Overgangsskjema kan lastes ned her 

Dugnader.
Først og fremst så vil vi få takke alle som hvert år bidrar med dugnadsinnsats for klubben.
Frivillighet og dugnadsarbeid er hovednøkkelen for å kunne drive en god og inkluderende breddeklubb i dag. Uten deres bidrag ville ikke dette vært mulig. Forventninger til forskjellige dugnad hos oss er:

Klubbdugnader:

 • Kioskvakter/kampverter under arrangementer i yngres/ungdom/senior
 • Spondlotteri – min. 10 Lodd à 50kr
 • Julekalender for hele idrettsforeningen – 5 Lodd à 100kr
 • Vårdugnad i parken for å klargjøre til sesongstart
 • Høstdugnad i parken for å rydde opp før vinteren.

Lagsdugnader:

 • J/G6: Bidra om det blir 3v3 turnering på Reinsvoll i år.
 • Yngres/Ungdom: Det kreves kampverter og kioskvakter til eget lags kamper. Kampverter er vi pålagt som en del av smittevernstiltakene.
 • Egne lagsdugnader til sosiale tiltak eller cuper.

* Vi blir hvert år kontaktet av bla. Raufossfabrikken for snømåkedugnader, samt fra andre som ønsker vår hjelp. Dette vil bli fordelt i klubben etter ønske og behov. 

Har du spørsmål til klubben? Kontakt oss gjerne på post@reinsvolliffotball.no

Tilbake