Æresmedlemmer: (Se eget dokument for statutter)
Arild Hagen.
Asgeir Brennengen.
Unni Torkehagen.
Birger Aasland.
Morten Kjensrud.

Ivar Hagen (d)
Jørgen Pellegård (d)
Kristian Brennengen (d)
Lars Østlien (d)
David Sæther (d),
Petter Østlien (d)
Hans Østlien (d)
Olaf Sælid (d)

Hederspriser: (Se eget dokument for statutter)
2004 Unni Torkehagen.
2005 Asgeir Brennengen.
2006 Ingen utdeling.
2007 Birger Aasland.
2008 Terje Braathen, Elin Børthus, Bjørn Strande, Tom Lunde.
2009 Roger Johansen.
2010-2014 Ingen utdeling.
2015 Morten Kjensrud.
2016 Jørn Dragerengen, Lasse Rian, Per Håvard Isachsen og Linn van Gilst.
2017 Ingjerd Budweg, May Bente Ruud, Tommy G. Svendsen og Kurt Roaldsøy.
2018 Rune Karlsen, Madeleine van Gilst, Atle Dahlen og Espen Kværndal.
2019 Endre Sivesind, Kjetil Fremstad, Odd Erling Børstad.
2020 Espen Syversen og Tom A.Bakke Pedersen.
2021 Kurt M.Huuse og Britt Braathen.
2022 Rune Kværndal
2023 Elin Bågårud og Linn Dalheim