Rekruttering av dommere i Reinsvoll IF Fotball

Dommeransvarlig Reinsvoll IPK: Andrè Solheim (91874150)
Dommeransvarlig Bøverbru IPL: Svein Tore Amlien (41231707)

Klubbdommerkurs:

  1. Dommeransvarlig inviterer til klubbdommerkurs for alle utøvere fra det året de fyller 12år. For alle utøvere mellom 12-16 år er klubbdommerkurset obligatorisk. Selv om man ikke har ønske om å dømme er det en fin måte å oppdatere seg på regelverk å forstå mer av forholdet mellom spiller og dommer i kampsituasjon. 
  2. Som instruktør benyttes en av våre egne krets/nasjonale dommere, kretsen sin representant eller at vi kjører det selv internt om ingen kan bistå på aktuell dato. Reinsvoll IF har flere dyktige personer som kan gjennomføre klubbdommerkurs med maler fra NFF.
  3. Alle klubbdommere får utlevert egen trøye, fløyte og info hefte etter gjennomført kurs.
  4. Dommeransvarlig melder inn hvilke personer som har gjennomført kurs til fotballkretsen
  5. Dommeransvarlig er klubben sin kontaktperson mot kretsen ved dommerrelaterte oppgaver/info/hendelser.
Dømming av kamper:
  1. Dommeransvarlig holder dialog med klubbdommerne og setter opp dommere til kamper i banekalenderen.
  2. I kiosken på Reinsvoll Idrettspark henger det en egen dommerboks. Etter dømt kamp må hver klubbdommer gå innom denne boksen, finne sin dommerregning og fylle inn aktuell info før arket legges tilbake i boksen. RIF Fotball utbetaler dommerhonorar etter vårsesong og høstsesong.
Overgang til rekruttdommer:
Gjennom sesongen vil dommeransvarlig forsøke å motivere de dommerne som viser ekstra interesse til å gå videre med 9er fotball og rekruttdommerkurs. Vi setter opp egne 9er kurs ila sesongen for de dommerne som ønsker dette. Disse blir prioritert i 9er og 11er kamper.
 
Evaluering gjennom sesongen:
Gjennom sesongen vil dommeransvarlig holde dialog med de forskjellige klubbdommerne for å sjekke status på motivasjon og utviklingsbehov. I tilegg gjennomføres det en liten evaluering med alle dommerne etter sesongslutt for å avsjekke motivasjon for dømming neste sesong.

Dommerhonorar og utstyr:

For klubbdommere utbetales det penger pr. kamp som blir dømt iht. en prisliste. Alle klubbdommere får klubbdommertrøye og fløyte.

For HD/AD i Tippeliga, OBOS og 2.div støtter klubben en utstyrspakke inntil 10 000kr pr. kalender år. Om beløpet benyttes delvis eller ikke i det heletatt vil ikke det resterende flyttes til neste år.

For HD/AD i 3.div og ned på seniornivå støtter klubben en utstyrspakke inntil 5 000kr pr. kalender år. Om beløpet benyttes delvis eller ikke i det heletatt vil ikke det resterende flyttes til neste år.

For HD i ungdomsfotballen støtter klubben en utstyrspakke inntil 2 500kr pr. kalender år. Om beløpet benyttes delvis eller ikke i det heletatt vil ikke det resterende flyttes til neste år.

Prisliste klubbdommere RIF:
3v3      200kr
5v5      250kr
7v7      300kr
9v9      400kr
 
*MAL dommerregning RIF ligger som nedlastbart vedlegg på denne siden