Alle er velkommen men kun de som har betalt medlemskontigent for 2021 er stemmeberettiget.

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg av nye medlemmer til styrene.
Ansvarlige for ulike utvalg og aktiviteter avgir sine rapporter, og vi ber ansvarlige sende over statistikk og litt om aktiviteten som har vært gjennom 2021 som skal legges ved årsberetningen.

Mandag 14.02 kl 18.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Ski
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 06. februar og sendes på E-post til Styreleder Alf Nicklas Nereng post@reinsvollifski.no

Tirsdag 22.02 kl 19.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Turn
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 14. februar og sendes på E-post til Styreleder Tom Anders B.Pedersen post@reinsvollifturn.no 

Torsdag 24.02 kl 19.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Fotball
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar og sendes på E-post til Styreleder Espen Syversen espen.syversen@reinsvollif.no 

OBS! Mandag 21.03 kl 20.00 blir det ekstraordinært årsmøte via Teams for å godkjenne årsregnskapet for 2021.

Torsdag 24.03 kl 19.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Hovedlag 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 16. mars og sendes på E-post til Styreleder Lasse Rian post@reinsvollif.no 

Saksliste og årsmøtedokumentene legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer møter opp å deltar på våre årsmøter

Vel møtt!