Fotballens venner er et tradisjonsrikt lotteri vi har hatt i over 15år! Man kjøper andeler hver måned på f.eks 50, 100 eller 150kr og er med i trekninger hvert kvartal. Vi tørr våge å påstå at vinnersannsynligheten er vesentlig større enn i lotto og tipping! Så om du ønsker å være med fremover eller har falt ut pga. bankbytte etc? Kommenter under eller ta kontakt med oss på post@reinsvolliffotball.no så skal vi hjelpe deg igang.
GRATULERER TIL ALLE VINNERE!