12 medlemmer deltok på årsmøtet i Reinsvoll Idrettsforening i kveld. Espen Syversen ble valgt til ordstyrer og ledet forsamlingen gjennom et relativt aktivt årsmøte. 

Vi tørr påstå at 2021 har vært et av de viktigste årene for idrettsforeningen noen gang, der man har gjort store investeringer i anlegg, organisasjon og digitalisering som igjen vil påvirke kommende generasjoner av idrettslaget. Disse investeringene bidrar også til å gjøre det enklere å være medlem og frivillig i klubben. Med investeringer på ca 12 millioner siste 3 årene der en betydelig andel er tatt i 2021 med 11er kunstgress, 3v3 stadion, ny kiosk, oppussing av skihytte/skistadion, ny stor lagringsgarasje samt garasje for Vestre Toten Løypelag så har idrettsforeningen fortsatt en positiv egenkapital og ingen gjeld. Dette er vi meget stolte over å ha fått til sammen med mange flinke folk, samarbeidspartnere og sponsorer.      

Det ble fremmet 3 saker på årets møte som alle ble enstemmig vedtatt. En økning av medlemskontigent og innføring av familiemedlemskap, ny lov i RIF og godkjenning av økonomihåndbok.

Valg ble gjennomført og Espen Syversen overtok lederrollen i idrettsforeningen for neste 2 år etter Lasse Rian som gikk inn som nestleder for ett år. Mie Marie Myhre kom inn som nytt styremedlem for skigruppa. Alle andre på valg to gjenvalg, noe vi er veldig glade for da kontinuitet er viktig for klubben.   

Årsmøtet ble avsluttet med utdeling av Hederspris til Rune Kværndal. Gjennom mange år har Rune bidratt som både aktiv og i forskjellige roller i klubben. Siste 3 årene har han vært en av de viktigste ressurspersonene i Prosjekt Idrettsparken og en stor medvirkende årsak til at vi både har klart å gjennomføre alle prosjektene og at vi har kommet i mål økonomisk. Rune er en ekte Reinsvolling med et stort blått hjerte for klubben, derfor er det helt fortjent at denne prisen går til han. Vi gratulerer!