Alle er velkommen men kun de som har betalt medlemskontigent for 2022 er stemmeberettiget.

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg av nye medlemmer til styrene.
Ansvarlige for ulike utvalg og aktiviteter avgir sine rapporter, og vi ber ansvarlige sende over statistikk og litt om aktiviteten som har vært gjennom 2022 som skal legges ved årsberetningen.

Mandag 06.02 kl 18.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Ski/Allidrett
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 02. februar og sendes på E-post til leder Torild Svendsen allidrett@reinsvollif.no

Mandag 20.02 kl 19.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Turn
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 14. februar og sendes på E-post til Styreleder Tom Anders B.Pedersen post@reinsvollifturn.no 

Torsdag 23.02 kl 19.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Fotball
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar og sendes på E-post til Styreleder Espen Syversen espen.syversen@reinsvollif.no 


Onsdag 22.03 kl 19.00 - Årsmøte Reinsvoll IF Hovedlag 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 08. mars og sendes på E-post til Styreleder espen.syversen espen.syversen@reinsvollif.no 

Saksliste og årsmøtedokumentene legges ut på hjemmesiden før årsmøtet.

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer møter opp å deltar på våre årsmøter

Vel møtt!